CZ EN

E-learningový kurz pro odpovědné veřejné zadávání

Připravili jsme pro vás e-learnigový kurz pro sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek. Jeho smyslem je umožnit zadavatelům získat komplexní přehled, jakým způsobem lze uplatňovat principy odpovědného zadávání v jednotlivých společenských oblastech, jaké využít nástroje k implementaci těchto principů. Dodavatelé se pak mohou seznámit s tím, co se od nich očekává a připravit se na pokrok ve veřejném zadávání tak, aby nabízeli zboží a služby, které odpovídají potřebám současné společnosti.

Kurz je strukturován podle témat, která lze odpovědným zadáváním podpořit. Příklady dobré praxe ze zahraničí i ČR dokazují, že odpovědné veřejné zadávání není pouze teorií, ale ověřenou cestou k dosažení řady pozitivních výsledků. Kurz je vám k dispozici ZDE.