CZ EN

Tisk měsíčníku MUNI (Masarykova univerzita Brno)

  • Zadavatel: Masarykova univerzita Brno
  • Název VZ: Tisk měsíčníku MUNI
  • Širší společenské zájmy: Ekologicky šetrné plnění
  • Hodnocení: cena, vč. nákladů dojezdnosti 85%, ekologicky šetrné řešení 15% (papír pro výrobu z udržitelných a zákonných zdrojů: FSC/PEFC nebo obdobné a/nebo certifikace ekologicky šetrné polygrafické výroby: ISO 14001:2005, EU Ecolabel, Nordic Swan Ecolabel nebo obdobné)
  • Předpokládaná hodnota VZ: 1 000 000 Kč bez DPH
  • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Přílohy:

Případová studie k VZ Tisk měsíčníku MUNI