CZ EN
Záznam konference můžete shlédnout na     YOUTUBE    nebo   VIMEO

 TÉMATA OVZ a PŘEDMĚTY PLNĚNÍ

Vzdělávání

Připravujeme pro vás soubor vzdělávacích aktivit od individuálního online kurzu až po nabídku tematických seminářů. Klikněte na tlačítko pro více informací.

Vzdělávání

Newsletter

Náš newsletter jednou za měsíc přináší informace z oblasti odpovědného zadávání veřejných zakázek. Najdete v něm také avíza na připravované akce (konference, semináře) či reportáže z proběhlých akcí, rozhovory s odborníky, příklady zahraniční i domácí praxe. Klikněte na tlačítko pod textem a stáhněte si jednotlivá vydání.

Newsletter

Aktuality

Konference: Odpovědné veřejné zadávání 2020 (25.11.2020, video záznam)

Ministerstvo práce a sociálních věcí pořádalo pátý ročník konference Odpovědné veřejné zadávání 2020 - Role strategického veřejného zadávání při řešení ekonomické krize.

Vzniká Platforma odpovědného veřejného zadávání

Platforma sdružuje zadavatele, kteří se hlásí ke strategickému přístupu ve veřejném nakupování a ve své praxi implementují odpovědné veřejné zadávání.

Analýza: dopad veřejných zakázek na místní zaměstnanost a ekonomiku

Stáhněte si studii o dopadu veřejných zakázek na místní podniky a zaměstnanost.

více novinek

Řekli o odpovědném veřejném zadávání...

Lesy České republiky, s. p.

Lesy ČR chtějí přispět ke zlepšení sociální situace ve státě, a to mimo jiné uplatňováním principů společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Proto klademe zvýšený důraz na své dodavatele, aby zajistili legální zaměstnávání, férové pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na plnění veřejné zakázky podílejí.

Lesy České republiky, s. p.

Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj má v sobě velký potenciál a důležité je tento potenciál dostatečně využít. V oblasti hospodaření našeho regionu proto hraje odpovědné veřejné zadávání mimořádně důležitou roli. Umožňuje nám zohledněním více hledisek najednou nejen výrazně šetřit veřejné finance, ale například i pozitivně ovlivňovat situaci na trhu práce nebo zlepšovat životní prostředí v regionu. Chceme měnit náš kraj k lepšímu a odpovědné veřejné zadávání je jedním z důležitých kroků na této cestě.

JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje

Masarykova univerzita

Posláním MU je vytvářet a šířit vědění, které přispívá ke kvalitě života a kultuře společnosti. Účastí v projektu chceme upozornit veřejnost na koncept odpovědného veřejného zadávání.

Mgr. Martin Hadaš, LL.M., vedoucí odboru veřejných zakázek, Masarykova univerzita

Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje má zájem o odpovědné veřejné zadávání KrÚ Libereckého kraje se zajímá o koncept odpovědného zadávání veřejných zakázek již několik let. Klíčoví pracovníci zabývající se veřejnými zakázkami se pravidelně účastní seminářů a konferencí o odpovědném zadávání. V roce 2017 Krajský úřad Libereckého kraje úspěšně zadal zakázku na úklidové služby v jeho sídle, Evropském […]

Povodí Ohře, státní podnik

Povodí Ohře, státní podnik, prosazuje užívání aspektů odpovědného zadávání v praxi. Podnik se do projektu odpovědného veřejného zadávání zapojil již v roce 2015. V následujícím roce implementoval do vnitřních směrnic Strategii resortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030, jejíž součásti je také odpovědné veřejné zadávání. S ohledem k tehdejší situaci na trhu práce, Povodí Ohře ve svých veřejných […]

Státní pozemkový úřad

Státní pozemkový úřad využívá aspekty odpovědného veřejného zadávání v praxi. Jedním ze záměrů Státního pozemkového úřadu je být moderním zadavatelem veřejných zakázek, který bude vedle dodržování zásad vyplývajících ze zákona o zadávání veřejných zakázek, podporovat sociální a environmentální oblast a zabývat se dalšími tématy odpovědného zadávání. Státní pozemkový úřad, se do projektu odpovědného veřejného zadávání zapojil […]

více partnerů