CZ EN

Zpráva o vyhodnocení přínosu uplatňování
Pravidel odpovědného přístupu
při zadávání veřejných zakázek
ke stažení ZDE

 TÉMATA OVZ a PŘEDMĚTY PLNĚNÍ

Vzdělávání

Připravujeme pro vás soubor vzdělávacích aktivit od individuálního online kurzu až po nabídku tematických seminářů. Klikněte na tlačítko pro více informací.

Vzdělávání

Newsletter

Náš newsletter jednou za měsíc přináší informace z oblasti odpovědného zadávání veřejných zakázek. Najdete v něm také avíza na připravované akce (konference, semináře) či reportáže z proběhlých akcí, rozhovory s odborníky, příklady zahraniční i domácí praxe. Klikněte na tlačítko pod textem a stáhněte si jednotlivá vydání.

Newsletter

Aktuality

Zimní škola OVZ (16.-18. ledna 2019)

Rádi bychom vás pozvali na zimní školu odpovědného veřejného zadávání. Tentokrát se mimo jiné budeme věnovat souvislosti principu 3E s implementací odpovědného veřejného zadávání v organizaci. Dále si také prohloubíme představu o etickém nakupování a ekologicky šetrných řešeních ve veřejných zakázkách.

EcoProcura 2018: čestné uznání pro MPSV

MPSV, respektive projekt Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání byl nominován na ocenění PROCURA+ v kategorii Procurement Initiative of the Year. Vítězství v této kategorii získalo město Barcelona, nás těší účast mezi posledními čtyřmi finalisty. Navíc jsme převzali čestné uznání.

Konference Odpovědné veřejné zadávání 2018

20. 9. 2018 se uskutečnila Konference ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ 2018 s podtitulem Společenská odpovědnost a kvalita ve veřejných zakázkách.

více novinek

Řekli o odpovědném veřejném zadávání...

Lesy České republiky, s. p.

Lesy ČR chtějí přispět ke zlepšení sociální situace ve státě, a to mimo jiné uplatňováním principů společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Proto klademe zvýšený důraz na své dodavatele, aby zajistili legální zaměstnávání, férové pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na plnění veřejné zakázky podílejí.

Lesy České republiky, s. p.

Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj má v sobě velký potenciál a důležité je tento potenciál dostatečně využít. V oblasti hospodaření našeho regionu proto hraje odpovědné veřejné zadávání mimořádně důležitou roli. Umožňuje nám zohledněním více hledisek najednou nejen výrazně šetřit veřejné finance, ale například i pozitivně ovlivňovat situaci na trhu práce nebo zlepšovat životní prostředí v regionu. Chceme měnit náš kraj k lepšímu a odpovědné veřejné zadávání je jedním z důležitých kroků na této cestě.

JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje

Masarykova univerzita

Posláním MU je vytvářet a šířit vědění, které přispívá ke kvalitě života a kultuře společnosti. Účastí v projektu chceme upozornit veřejnost na koncept odpovědného veřejného zadávání.

Mgr. Martin Hadaš, LL.M., vedoucí odboru veřejných zakázek, Masarykova univerzita

více partnerů