CZ EN

Zpráva o vyhodnocení přínosu uplatňování
Pravidel odpovědného přístupu
při zadávání veřejných zakázek
ke stažení ZDE

 TÉMATA OVZ a PŘEDMĚTY PLNĚNÍ

Vzdělávání

Připravujeme pro vás soubor vzdělávacích aktivit od individuálního online kurzu až po nabídku tematických seminářů. Klikněte na tlačítko pro více informací.

Vzdělávání

Newsletter

Náš newsletter jednou za měsíc přináší informace z oblasti odpovědného zadávání veřejných zakázek. Najdete v něm také avíza na připravované akce (konference, semináře) či reportáže z proběhlých akcí, rozhovory s odborníky, příklady zahraniční i domácí praxe. Klikněte na tlačítko pod textem a stáhněte si jednotlivá vydání.

Newsletter

Aktuality

Konference: Příležitosti pro odpovědné veřejné zadávání ve stavebnictví

4. dubna 2019 se v Praze uskuteční konference, jejíž hlavním tématem bude představení příležitostí odpovědného zadávání veřejných zakázek ve stavebnictví. Čeští i zahraniční odborníci představí, jakým způsobem lze společensky odpovědné aspekty využít ve stavebním sektoru, jakou přidanou hodnotu mohou přinášet zadavatelům i dodavatelům.

Seminář: Implementace odpovědného veřejného zadávání / ISO 20400: udržitelné nakupování

7. března 2019 se uskutečnil první ze dvou seminářů na téma implementace společensky odpovědného veřejného zadávání. Tento strategický přístup k zadávání zakázek je popsán v pokynech ISO 20400 o udržitelném nakupování, které budou na semináři naším vodítkem.

Seminář k odpovědnému veřejnému zadávání - základní (11.4.2019)

Připravili jsme pro další z řady seminářů, jehož cílem je poskytnout základní, nicméně komplexní vhled do tématu odpovědného veřejného zadávání, seznámit vás s právním ošetřením, tématy, příklady veřejných zakázek i zahraniční zkušeností.

více novinek

Řekli o odpovědném veřejném zadávání...

Lesy České republiky, s. p.

Lesy ČR chtějí přispět ke zlepšení sociální situace ve státě, a to mimo jiné uplatňováním principů společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Proto klademe zvýšený důraz na své dodavatele, aby zajistili legální zaměstnávání, férové pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na plnění veřejné zakázky podílejí.

Lesy České republiky, s. p.

Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj má v sobě velký potenciál a důležité je tento potenciál dostatečně využít. V oblasti hospodaření našeho regionu proto hraje odpovědné veřejné zadávání mimořádně důležitou roli. Umožňuje nám zohledněním více hledisek najednou nejen výrazně šetřit veřejné finance, ale například i pozitivně ovlivňovat situaci na trhu práce nebo zlepšovat životní prostředí v regionu. Chceme měnit náš kraj k lepšímu a odpovědné veřejné zadávání je jedním z důležitých kroků na této cestě.

JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje

Masarykova univerzita

Posláním MU je vytvářet a šířit vědění, které přispívá ke kvalitě života a kultuře společnosti. Účastí v projektu chceme upozornit veřejnost na koncept odpovědného veřejného zadávání.

Mgr. Martin Hadaš, LL.M., vedoucí odboru veřejných zakázek, Masarykova univerzita

více partnerů