Akce

Konference Odpovědné veřejné zadávání 2017 (19. září)

Debata českých i zahraničních expertů bude zaměřena na implementaci odpovědného veřejného zadávání v rámci organizace. Zabývat se budeme také otázkou efektivity využití tohoto přístupu včetně měření jeho dopadů. Program a přihlašování ZDE.

Mezinárodní workshop – komunikace mezi zadavateli a dodavateli ve veřejném zadávání (18. září)

Mezinárodní workshop je zaměřený na vhodnou komunikaci mezi zadavateli a dodavateli při zadávání veřejných zakázek, pojímáno z pohledu odpovědného veřejného zadávání.

Školení k odpovědnému veřejnému zadávání (27. 6. 2017)

Ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR jsme pro vás připravili školení, jehož cílem je poskytnout zejména zadavatelům základní, nicméně komplexní vhled do tématu odpovědného veřejného zadávání („OVZ“), seznámit vás s právním ošetřením OVZ, tématy OVZ, příklady veřejných zakázek i zahraniční zkušeností.

Konference Asociace pro veřejné zakázky (15. 6. 2017)

Půl roku se zákonem o zadávání veřejných zakázek – jasno nebo skoro jasno?“ - tak zní aktuální název již 7. ročníku pražské konference, která se letos uskuteční 15. června v Erbia Congress Centru, Hvězdova 1716/2b, Praha 4, od 9.00 do 17.30 hodin. Konferenci pořádá Asociace pro veřejné zakázky.

V Londýně se uskuteční 4. ročník Social Value Summit

Více jak 300 odborníků ze soukromého, veřejného a sociálního sektoru se sejde 8. února v Londýně, kde se koná již čtvrtý ročník Social Value Summitu. Diskutovat se bude mimo jiné o tom, jak se sociální přínos může stát cestou k budování inkluzivní ekonomiky či o tom, jak zohlednit sociální aspekty v podnikání.

Seminář „Sociální podnikání a odpovědné zakázky“

Sociální podnikání a odpovědné zadávání veřejných zakázek bylo tématem semináře pořádaného Agenturou pro sociální začleňování. Seminář se konal 15. 11. 2016 od 9.30 do 16 hodin v Liberci. Bylo možné seznámit se s teoretickými východisky a definicemi a dozvědět se i praktické rady a tipy i dotační příležitosti z domácích i evropských zdrojů.

Seminář „Veřejné zakázky a šetrné budovy“

O způsobech a možnostech zadávání stavebních veřejných zakázek i zakázek na služby v oblasti přípravy projektů a provozování budov se debatovalo na semináři Veřejné zakázky a šetrné budovy. Seminář se konal 10. listopadu v Senátu Parlamentu ČR. Představeny byly také možnosti pro uplatnění aspektů odpovědného veřejného zadávání ve vztahu k šetrným budovám.

 

Proběhlé akce