CZ EN

Konference Odpovědné veřejné zadávání 2017 (19. září)

ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ 2017 – Strategický přístup ve veřejném nakupování

Společná konference Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva zemědělství, pod záštitou ministryně Michaely Marksové a místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka.

Praha, 19. září 2017, 9.00 – 17.30 hod.
Lichtenštejnský palác, Zlatý sál (U Sovových mlýnů 506/4, Praha 1)

Předpokládaný program konference:
9.00–9.30      Prezence, občerstvení
9.30–10.00    Zahájení – úvodní slova
10.00–11.30  1. blok – panelová diskuse: Implementace OVZ v organizaci
11.30–12.00  Přestávka na kávu
12.00–13.30  2. blok – panelová diskuse: efektivita a měření dopadů OVZ
13.30–14.15  3. blok – předání ocenění nejlepším zadavatelům v oblasti OVZ
14.15–15.15  Oběd
15.15–16.30  4. blok – mezinárodní panelová diskuse: praxe OVZ v zahraničí
16.30–17.30   Závěrečná číše vína a networking

Tematické zaměření konference:
1. Téma/blok – Implementace OVZ v organizaci
Využití OVZ v rámci zadávání veřejných zakázek by se nemělo dlouhodobě stát neřízeným procesem, v rámci něhož si instituce namátkově vybírá různé aspekty OVZ. Po pilotním ověření by naopak měl být tento přístup systematicky zakotven v rámci interních strategií a procesů, a to jak z hlediska výběru vhodných témat OVZ (tj. oblastí, které chceme podpořit), tak z hlediska interních postupů při výběru vhodných veřejných zakázek, jejich realizace a vyhodnocení. První panelová diskuse se tak zaměří na debatu představitelů několika organizací, které OVZ využívají a které jej zakomponovaly do svých interních struktur.
Panel: Martin Hadaš – Masarykova univerzita, Tomáš Havlíček – Povodí Vltavy, Petra Jungová – Univerzita Palackého v Olomouci, Martin Koníček – Krajský úřad Jihomoravského kraje, Tim Rudin – Transport for London, Velká Británie

2. Téma/blok – efektivita a měření dopadů OVZ
Častou otázkou (a rozporem) souvisejícím s využíváním OVZ je, do jaké míry se jedná jen o „prospěšnou“ aktivitu, která může nicméně stát více peněz, resp. naopak – do jaké míry je pravdu, že se jedná o efektivní přístup při nakládání s veřejnými prostředky, který přináší skutečnou „hodnotu za peníze“ (value for money). Zřejmě se může jednat o obojí – v závislosti na tom, jaké priority si zadavatel zvolí, do jaké míry k OVZ přistupuje systematicky a strategicky (nebo naopak nárazově a namátkově), do jaké míry je schopen evaluovat dopady.
Panel: Jaroslav Kračún – Evropská komise, Barbora Janíčková – Ministerstvo financí, Jiří Skuhrovec – EconLab, zahraniční host – Velká Británie (jméno řečníka bude potvrzeno)

3. Blok – předání ocenění za přínos společensky odpovědnému veřejnému zadávání (osoby/instituce)

4 .Téma/blok – mezinárodní panelová diskuse: praxe OVZ v zahraničí
V mnoha evropských zemích si veřejné instituce uvědomují, jaký dopad veřejné zadávání může mít, a proto se snaží využívat veřejných financí v zakázkách strategickým způsobem, kterým podporují řešení různých sociálních a environmentálních problémů.
Panel: zástupci z Velké Británie, Norska, další jsou v jednání

 

Pro registraci na konferenci  vyplňte formulář níže, případně kontaktuje Terezu Šmídovou – e-mail: tereza.smidova@mpsv.cz, tel: 221 923 283

Jednacím jazykem konference je čeština, příspěvky zahraničních účastníků budou simultánně tlumočeny. Vzhledem k omezené kapacitě je nutné se na konferenci předem přihlásit, účast bude potvrzována.

Konference Odpovědné veřejné zadávání 2017 (19. září)
Prosím, zanechte nám svůj telefon pro případ potřeby Vás rychle informovat.
Sending