CZ EN

Konference Odpovědné veřejné zadávání 2017 (19. září)

ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ 2017 – Strategický přístup ve veřejném nakupování

Společná konference Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva zemědělství, pod záštitou ministryně Michaely Marksové, místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka a ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové.

Praha, 19. září 2017, 9.00 – 17.30 hod.
Lichtenštejnský palác, Zlatý sál (U Sovových mlýnů 506/4, Praha 1)

Program konference:
9.30–10.00    Prezence, občerstvení
10.00–10.30  Zahájení – úvodní slova
10.30–11.45  1. blok – panelová diskuse: Implementace OVZ v organizaci
11.45–12.15  Přestávka na kávu
12.15–13.30  2. blok – panelová diskuse: efektivita a měření dopadů OVZ
13.30–14.00  3. blok – předání ocenění nejlepším zadavatelům v oblasti OVZ
14.00–15.00  Oběd
15.00–16.30  4. blok – mezinárodní panelová diskuse: praxe OVZ v zahraničí
16.30–17.30  Závěrečná číše vína a networking

Tematické zaměření konference:
1. Téma/blok – Implementace OVZ v organizaci

Využití OVZ v rámci zadávání veřejných zakázek by se nemělo dlouhodobě stát neřízeným procesem, v rámci něhož si instituce namátkově vybírá různé aspekty OVZ. Po pilotním ověření by naopak měl být tento přístup systematicky zakotven v rámci interních strategií a procesů, a to jak z hlediska výběru vhodných témat OVZ (tj. oblastí, které chceme podpořit), tak z hlediska interních postupů při výběru vhodných veřejných zakázek, jejich realizace a vyhodnocení. První panelová diskuse se tak zaměří na debatu představitelů několika organizací, které OVZ využívají a které jej zakomponovaly do svých interních struktur.
Panel: Martin Hadaš – Masarykova univerzita, Tomáš Havlíček – Povodí Vltavy, Petra Jungová – Univerzita Palackého v Olomouci, Martin Koníček – Krajský úřad Jihomoravského kraje, Tim Rudin – Transport for London, Velká Británie

2. Téma/blok – efektivita a měření dopadů OVZ
Častou otázkou (a rozporem) souvisejícím s využíváním OVZ je, do jaké míry se jedná jen o „prospěšnou“ aktivitu, která může nicméně stát více peněz, resp. naopak – do jaké míry je pravdu, že se jedná o efektivní přístup při nakládání s veřejnými prostředky, který přináší skutečnou „hodnotu za peníze“ (value for money). Zřejmě se může jednat o obojí – v závislosti na tom, jaké priority si zadavatel zvolí, do jaké míry k OVZ přistupuje systematicky a strategicky (nebo naopak nárazově a namátkově), do jaké míry je schopen evaluovat dopady.
Panel: Anna Lupi – Evropská komise, Barbora Janíčková – Ministerstvo financí, Jiří Skuhrovec – EconLab, zahraniční host – Velká Británie (jméno řečníka bude potvrzeno)

3. Blok – předání ocenění za přínos společensky odpovědnému veřejnému zadávání v ČR

4 .Téma/blok – mezinárodní panelová diskuse: praxe OVZ v zahraničí
V mnoha evropských zemích si veřejné instituce uvědomují, jaký dopad veřejné zadávání může mít, a proto se snaží využívat veřejných financí v zakázkách strategickým způsobem, kterým podporují řešení různých sociálních a environmentálních problémů.
Panel: Tim Rudin (Transport for London, Velká Británie), Anne Cathrine Jacobsen (Agency for Public Management and eGovernment /Difi/, Norsko), Tomascz Pactwa (hlavní město Varšava, Polsko)

Prezentace:

Tisková zpráva