CZ EN

Pracovní stůl „PROFESIONÁLNÍ ZAKÁZKÁŘ – EXISTUJE VŮBEC?“

Zveme vás k on-line sledování panelové diskuse na tato témata:

Termín: 15. 6. 2020, od 10:00 do 13:00

Účastníci panelové diskuze:
Mgr. Mojmír Florian – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Mgr. Martin Hadaš, LLM. – Masarykova Univerzita
JUDr. Kamil Jelínek – Krajský soud v Brně
PhDr. Jan Vašek, MSc. et MSc., odborný asistent na Masarykově ústavu na ČVUT

Moderátoři:
Leona Gergelová Šteigrová (Ministerstvo práce a sociálních věcí) a Michal Petřík (časopis Veřejné zakázky)

Cílem je otevřít odbornou diskuzi, ve které vymezíme problematické okruhy, a to včetně návrhů, jakým způsobem tyto problémy naší profese řešit. Naší snahou je podpora profesionalizace v oblasti veřejných nákupů, včetně rozšíření příležitostí pro dlouhodobé, komplexní vzdělávání. Pracovní stůl navazuje na fórum názorů z čísla 2/2020 časopisu Veřejné zakázky, který je organizátorem akce, a to za podpory projektem „Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání“ Ministerstva práce a sociálních věcí.

Pozvánka / Informace k Pracovnímu stolu

Po registraci – vyplnění formuláře – obdržíte před akcí instrukce, jak bude možné pracovní stůl sledovat on-line.
Registrace a účast je zdarma.

 

On-line kulatý stůl "PROFESIONÁLNÍ ZAKÁZKÁŘ – EXISTUJE VŮBEC" (15/6/2020)
Prosím, zanechte nám svůj telefon pro případ potřeby Vás rychle informovat.
Sending