CZ EN

Statutární město Děčín

Znak mesta Decin

Cílem města bude pomáhat lidem motivovaným nalézt dlouhodobé zaměstnání s uplatněním na trhu práce, aktivně pracovat s nezaměstnanými a dále komunikovat se zaměstnavateli při tvorbě nových pracovních míst.
Strategický plán rozvoje města Děčín (2014-2020)

Severočeské město Děčín si uvědomuje svou kupní sílu a její potenciál pro prosazování vlastních strategií. Město v kraji s nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti a problémy související se sociálním vyloučením má tendenci využívat vlastní investice chytře k podílu na řešení těchto palčivých problémů.

Ve vlastním strategickém dokumentu zdůrazňuje Statutární město Děčín sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek jako vhodný nástroj pro sociální aktivizaci osob znevýhodněných na trhu práce a vedle toho navazuje v oblasti veřejných zakázek spolupráci s Okresní hospodářskou komorou. Prvním přístupem se snaží o podporu zaměstnanosti a řešení sociálních problémů, druhým může vytvářet motivující prostředí pro zapojování místních podnikatelů do zadávacích řízení.

V zakázkové praxi již zadavatel opakovaně uplatnil požadavek na zaměstnání znevýhodněných osob v podobě hodnotícího kritéria a to v „nadlimitních“ zakázkách.

Příklady dobré praxe