CZ EN

Statutární město Děčín

Znak mesta Decin

Cílem města bude pomáhat lidem motivovaným nalézt dlouhodobé zaměstnání s uplatněním na trhu práce, aktivně pracovat s nezaměstnanými a dále komunikovat se zaměstnavateli při tvorbě nových pracovních míst.
Strategický plán rozvoje města Děčín (2014-2020)

Severočeské město Děčín si uvědomuje svou kupní sílu a její potenciál pro prosazování vlastních strategií. Město v kraji s nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti a problémy související se sociálním vyloučením má tendenci využívat vlastní investice chytře k podílu na řešení těchto palčivých problémů.

Podmínkou k naplňování cíle však musí být spolupráce se zaměstnavateli a Úřadem práce. S ohledem na tento cíl město zavedlo systém sociálně odpovědných zakázek a zapojuje znevýhodněné osoby na trhu práce do prací organizovaných městem. Město opakovaně uplatňuje požadavek na zapojení osob se ztíženým přístupem na trh práce minimálně po celou dobu trvání veřejné zakázky (hodnotící kritérium)  v „nadlimitních“ zakázkách, a tím se přidává k sociálně odpovědným zadavatelům.

Rovněž město v smlouvě zavazuje dodavatele k dodržování pracovněprávních předpisů (např. předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce apod.).

Příklady dobré praxe

Využívání kupní síly zadavatele k sociální aktivizaci znevýhodněných osob (Děčín)

  • Zadavatel: Statutární město Děčín
  • Název VZ: Využívání kupní síly zadavatele k sociální aktivizaci znevýhodněných osob
  • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce
  • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly zahrnuty do hodnocení (kritérium zapojení osob se ztíženým přístupem na trh práce po celou dobu trvání zakázky
  • Předpokládaná hodnota VZ: 286 000 000 Kč bez DPH
  • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)

Odpovědný přístup zadavatele při organizování akcí s důrazem na udržitelnost (Děčín)

  • Zadavatel: Město Děčín
  • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na udržitelný přístup při organizování akcí s cílem minimalizace odpadů, podpora lokálnosti a sezónnosti, zapojení lokálních podniků. Město systematicky hledá odpovědná a udržitelná řešení spočívající v efektivním vynakládání svěřených veřejných prostředků.