Vzdělávání

V rámci projektu Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání nabízíme realizaci seminářů či jinak koncipovaných vzdělávacích akcí. Pokud máte zájem o vzdělávací akci, která může být připravena vám na míru a po domluvě proběhnout přímo u vás v organizaci, kontaktujte nás na sovz@mpsv.cz. Vzdělávací akce se může týkat odpovědného veřejného zadávání v obecné rovině anebo ji můžeme připravit v souladu s vašimi požadavky a prioritami, lze se tedy zaměřit více na některá z témat odpovědného veřejného zadávání nebo ty z předmětů plnění, které běžně nakupujete.

Připravili jsme také Metodiku Odpovědné veřejné zadáváníke stažení zde.

Metodika OVZV metodice jsou nejprve podrobně popsána právní ustanovení a rozhodovací praxe, které umožňují zohledňování aspektů odpovědného veřejného zadávání. Dále jsou rozvedena témata, která lze odpovědným zadáváním podpořit, konkrétně:

  • zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce,
  • důstojné pracovní podmínky,
  • vzdělávání, praxe a rekvalifikace,
  • sociální podniky,
  • malé a střední podniky (které mají často vliv na místní zaměstnanost),
  • etické nakupování a
  • ekologicky šetrná řešení.

Metodika byla zpracována ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, coby gestorem zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to s cílem její plné kompatibility s uvedeným zákonem.

V rámci jednotlivých témat se seznámíte i s příležitostmi pro odpovědné veřejné zadávání v zakázkách a jak je rozpoznat. V závěru metodiky potom najdete konkrétní kroky, jak si vyzkoušet pilotní odpovědnou veřejnou zakázku a postup vedoucí k zavedení odpovědného veřejného zadávání ve vaší organizaci.