Vzdělávání

V rámci projektu Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání nabízíme realizaci seminářů či jinak koncipovaných vzdělávacích akcí. Pokud máte zájem o vzdělávací akci, která může být připravena vám na míru a po domluvě proběhnout přímo u vás v organizaci, kontaktujte nás na sovz@mpsv.cz. Vzdělávací akce se může týkat odpovědného veřejného zadávání v obecné rovině anebo ji můžeme připravit v souladu s vašimi požadavky a prioritami, lze se tedy zaměřit více na některá z témat odpovědného veřejného zadávání nebo ty z předmětů plnění, které běžně nakupujete.

Metodika

Připravili jsme také Metodiku Odpovědné veřejné zadáváníke stažení zde.
V publikaci jsou nejprve podrobně popsána právní ustanovení a rozhodovací praxe, které umožňují zohledňování aspektů odpovědného veřejného zadávání. Dále jsou rozvedena témata, která lze odpovědným zadáváním podpořit, konkrétně: zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce, důstojné pracovní podmínky, vzdělávání, praxe a rekvalifikace, sociální podniky, malé a střední podniky (které mají často vliv na místní zaměstnanost), etické nakupování a ekologicky šetrná řešení.
Metodika byla zpracována ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, coby gestorem zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to s cílem její plné kompatibility s uvedeným zákonem.

E-learning

Můžete také absolvovat e-learnigový kurz pro sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek. Jeho smyslem je umožnit zadavatelům získat komplexní přehled, jakým způsobem lze uplatňovat principy odpovědného zadávání v jednotlivých společenských oblastech, jaké využít nástroje k implementaci těchto principů. Dodavatelé se pak mohou seznámit s tím, co se od nich očekává a připravit se na pokrok ve veřejném zadávání tak, aby nabízeli zboží a služby, které odpovídají potřebám současné společnosti. Kurz je strukturován podle témat, která lze odpovědným zadáváním podpořit.
Do e-learningového kurzu můžete vstoupit zde.