Vzdělávání

Princip prosazování sociální odpovědnosti v procesu veřejného zadávání již není v současné době zpochybňován, přesto ale dosažení tohoto cíle v praxi může být stále velkým problémem. Z tohoto důvodu pro vás připravujeme soubor vzdělávacích aktivit od individuálního online kurzu až po nabídku tématických seminářů.

Metodická publikace Odpovědné veřejné zadávání – ke stažení ZDE (.pdf 5 MB)

V metodice jsou nejprve podrobně popsána právní ustanovení a rozhodovací praxe, které umožňují zohledňování aspektů odpovědného veřejného zadávání. Dále jsou rozvedena témata, která lze odpovědným zadáváním podpořit, konkrétně:

  • zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce,
  • důstojné pracovní podmínky,
  • vzdělávání, praxe a rekvalifikace,
  • sociální podniky,
  • malé a střední podniky (které mají často vliv na místní zaměstnanost),
  • etické nakupování a
  • ekologicky šetrná řešení.

Metodika byla zpracována ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, coby gestorem zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to s cílem její plné kompatibility s uvedeným zákonem.

V rámci jednotlivých témat se seznámíte i s příležitostmi pro odpovědné veřejné zadávání v zakázkách a jak je rozpoznat. V závěru metodiky potom najdete konkrétní kroky, jak si vyzkoušet pilotní odpovědnou veřejnou zakázku a postup vedoucí k zavedení odpovědného veřejného zadávání ve vaší organizaci.