CZ EN

Seminář: Implementace odpovědného veřejného zadávání / ISO 20400: udržitelné nakupování (pokročilý)

V březnu a dubnu proběhnou dva na sebe navazující semináře na téma implementace společensky odpovědného veřejného zadávání. Jak tento strategický přístup k zadávání zakázek zavést v instituci, co vše je potřeba zvážit, nastavit a rozhodnout je velmi dobře vysvětleno v pokynech ISO 20400 o udržitelném nakupování. Tyto pokyny ISO budou základem obsahu dvou seminářů, které připravujeme se zkušenými experty z britské společnosti Action Sustainability. Březnový seminář bude úvodem do udržitelného zadávání. Na něj pak naváže seminář v dubnu, který půjde více do hloubky a jeho obsah bude ušit na míru podle potřeb účastníků.

Prohlubující seminář:
Implementace odpovědného veřejného zadávání / ISO 20400: udržitelné nakupování
Kdy: 5. dubna 2019, 9–14.00 hod.
Kde: Praha

Lektorem na tomto semináři bude Shaun McCarthy OBE, ředitel, Action Sustainability, který se přímo podílel na tvorbě pokynů ISO 20400 a má mnohaleté zkušenosti s poradenstvím veřejnému sektoru i soukromým dodavatelským společnostem.

Pro koho jsou semináře určeny?
Semináře budou užitečné pro všechny, kdo veřejné zakázky přímo zadávají, pro ty, kdo se podílí na formulaci požadavků na plnění, ale i pro tajemníky úřadů, manažery udržitelnosti a v neposlední řadě také pro zastupitele z měst, obcí či krajů.

V případě zájmu o účast na semináři (5. dubna 2019) prosím vyplňte elektronický dotazník níže.

ISO 20400 - Sustainable Procurement - II (5.4.2019)
Telefonní číslo uvádějte bez mezer. Prosím zanechte nám svůj kontakt pro případ potřeby Vás rychle informovat.
Sending