CZ EN

Konference: Odpovědné veřejné zadávání 2020

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství pořádá pátý ročník konference:

Odpovědné veřejné zadávání 2020 ▪ Role strategického veřejného zadávání při řešení ekonomické krize

25. listopadu 2020
Lichtenštejnský palác, Praha

Cílem konference je odborná diskuse o trendech v odpovědném zadávání veřejných zakázek, zejména v reakci na současnou krizi související s pandemií nemoci COVID-19. Veřejné zakázky mohou být významným stimulem pro obnovení ekonomického růstu. Na konferenci se bude debatovat o řešeních, která v době krize odpovědné veřejné zadávání nabízí, a jak lze tento strategický přístup v dnešní praxi využívat.V rámci konference bude uděleno ocenění za přínos ve společensky odpovědném veřejném zadávání v České republice.

Akce je určena zejména pro zadavatele, odborníky na témata veřejných zakázek a udržitelnosti, vedoucí představitele měst, obcí, krajů a státních institucí a dalších veřejných zadavatelů.

I letos bude na konferenci uděleno ocenění za přínos pro sociálně odpovědné veřejné zadávání. Nominovat zadavatele či konkrétní projekty na ocenění můžete i vy – návrhy se stručným popisem můžete napsat na e-mail: eva.chvalkovska@mpsv.cz.

Plánovaný program

Příspěvky zahraničních účastníků budou tlumočeny. Účast na konferenci je zdarma. V případě dotazů kontaktujte: sovz@mpsv.cz