CZ EN

Konference: Odpovědné veřejné zadávání 2020

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství pořádá pátý ročník konference:

Odpovědné veřejné zadávání 2020 ▪ nové příklady, zkušenosti a výzvy

10.–11. června 2020, kongresové centrum ČNB, Praha  (Senovážné náměstí 30, Praha 1, mapa)

V souvislosti s aktuálními opatřeními při pořádání akcí pro větší počet účastníků a pro akce se zahraniční účastí nejsme nyní bohužel schopni předvídat a zohlednit všechny okolnosti, které by mohly konání plánované konference Odpovědné veřejné zadávání 2020 ovlivnit.
Rádi bychom předešli možným komplikacím na straně mluvčích i hostů, a proto jsme se rozhodli přesunout termín konání na podzim 2020.
V současnosti hledáme vhodný náhradní termín. Až se nám jej podaří stanovit, budeme Vás informovat. Předesíláme, že rozsah, obsah a koncept akce zůstávají beze změn a změní se pouze termín konání akce.

Cílem konference je odborná diskuse o trendech ve společensky odpovědném zadávání veřejných zakázek jak z evropské, tak z české perspektivy. Účastníci mohou očekávat řadu příkladů dobré praxe i otevření témat, která jsou pro Českou republiku nová. Debatovat se bude i možnostech pro řešení výzev, jako jsou odpovědné zadávání v projektech financovaných z fondů EU či management veřejných nákupů.

Akce je určena zejména pro zadavatele, odborníky na témata veřejných zakázek a udržitelnosti, vedoucí představitele měst, obcí, krajů a státních institucí a dalších veřejných zadavatelů, a to jak z České republiky, tak ze zahraničí.

I letos bude na konferenci uděleno ocenění za přínos pro sociálně odpovědné veřejné zadávání. Nominovat zadavatele či konkrétní projekty na ocenění můžete i vy – návrhy se stručným popisem můžete napsat na e-mail: eva.chvalkovska@mpsv.cz.

Plánovaný program

Příspěvky zahraničních účastníků budou tlumočeny. Účast na konferenci je zdarma. V případě dotazů kontaktujte: petr.kocian@mpsv.cz, 221 922 509