CZ EN

Seminář k odpovědnému veřejnému zadávání – základní (15/10/2019)

Připravili jsme pro vás seminář, jehož cílem je poskytnout zejména zadavatelům základní, nicméně komplexní vhled do tématu odpovědného veřejného zadávání („OVZ“), seznámit vás s právním ošetřením OVZ, tématy OVZ, příklady veřejných zakázek i zahraniční zkušeností.

Kdy: 15. října 2019, od 9.00 do 12.30 hod. (prezence od 8:30)
Kde: Akademie veřejného investování (AVI), Pařížská 4, Praha 1 (mapa).

V praktické části vám ukážeme veřejné zakázky, na nichž bude demonstrováno právní zakotvení, zvolené téma a přístup zadavatele. Bude se jednat o konkrétní příklady (od jednoduchých z ČR, přes složitější, až ke komplexním ze zahraničí), na vybraných z nich ukážeme maximum možného: od výběru předmětu plnění a tématu, předběžných tržních konzultací, formulací v zadávací dokumentaci – požadavek, způsob prokázání, až po kontrolu a další související ujednání smlouvy, evaluace dosaženého výsledku apod. Zmíněna bude i případná judikatura SDEU apod.

Předpokládáme i možnost kratšího workshopu ve skupinách, kdy se účastníci mohou prakticky věnovat některému z témat. Např. volba vhodné zakázky (předmětu plnění) v prostředí zadavatele, v němž účastník školení působí nebo identifikování vhodného požadavku a ověření v rámci zadávacího řízení.

Kapacita semináře byla naplněna. Pokud máte zájem o účast, zapíšeme vás na seznam náhradníků, pokud požádáte mailem na níže uvedený kontakt. V případě uvolnění místa vás budeme informovat.

Kontakt pro další informace: Petr Kocián (+420 221 922 509, petr.kocian@mpsv.cz).