Články a publikace

Články

Níže najdete články, které se věnují odpovědnému zadávání veřejných zakázek a byly publikovány v odborných časopisech, a publikace, které byly vydány během projektu jako metodické materiály.

Hodnocení kvality – aspekty CSR v dodavatelském řetězci (Veřejné zakázky v praxi, červenec/2019)
Zadavatelé představují plány potenciálním dodavatelům
(Veřejné zakázky v praxi, červenec/2019)
Úřad vlády chce jít příkladem v odpovědném zadávání veřejných zakázek (Veřejné zakázky, 3/2019)
Po čtyřech letech od přijetí vyhodnocuje Ministerstvo práce a sociálních věcí efekt strategie odpovědného veřejného zadávání (Veřejné zakázky, 3/2019)
Dynamický nákupní systém – zkušenosti MPSV (Veřejné zakázky, 3/2019)
Štefan Kabátek: Pro OVZ je zásadní sdílet příklady dobré praxe (Veřejné zakázky v praxi, květen 2019)
Jde to i jinak. Zohledňování společenské odpovědnosti ve veřejných zakázkách se není třeba bát (Pro města a obce, duben 2019)
„Součástí nové strategie státního podniku Povodí Vltavy bude odpovědné veřejné zadávání,“ říká v rozhovoru pro časopis VZ Ing. Tomáš Havlíček (Veřejné zakázky, 2/2019)
Případová studie DĚČÍN: Využívání kupní síly zadavatele k sociální aktivizaci znevýhodněných osob (Veřejné zakázky, 2/2019)
NKÚ je při stavbě svého nového sídla průkopníkem (Veřejné zakázky, 2/2019)
Vedení města Jičín chce zadávat zakázky společensky odpovědně (Veřejné zakázky, 2/2019)
Shaun McCarthy: Společenská odpovědnost nestojí víc peněz. Špatné zadávání veřejných zakázek ano (Veřejné zakázky, 2/2019)
Jak využít významný vliv veřejných zadavatelů ve stavebnictví? (Veřejné zakázky, 2/2019)
Textilní průmysl: aktuální situaci řešila pařížská konference OECD (Veřejné zakázky, 2/2019)
Čeští zadavatelé se školili na ISO 20400: udržitelné nakupování (Veřejné zakázky, 2/2019)
Návod na implementaci OVZ aneb Zkuste to letos jinak (Veřejné zakázky v praxi, březen 2019)
Zimní škola (OVZ) (Veřejné zakázky, 1/2019)
Miroslav Hlivák: Odpovědný přístup ve veřejných nákupech je profit pro společnost (Veřejné zakázky v praxi, leden 2019)
Od podmínky 10 % ke strategickému přístupu při veřejných nákupech (Veřejné zakázky v praxi, leden 2019)
Zkušenost z mezinárodní konference: Jak (ne)výhodná je nejnižší cena? (Veřejné zakázky v praxi, listopad 2018)
Při nákupu textilu se můžeme chovat odpovědně (Veřejné zakázky v praxi, září 2018)
Nese zadavatel odpovědnost za dodavatelský řetězec? (Veřejné zakázky v praxi, červenec 2018)
ISO 20400 aneb návod, jak zadávat odpovědně + Udržitelnost by měla být jedním z cílů, ne speciální záležitostí, říká britský expert
(Veřejné zakázky v praxi, květen 2018)
Pozitiva odpovědného zadávání: Inspirace z Londýna (Veřejné zakázky v praxi, březen 2018)
Být inovativní a společensky odpovědný se vyplatí! + Odpovědné zadávání ve stavebnictví může řešit společenské výzvy (Veřejné zakázky v praxi, leden 2018)
Zkušenosti měst a obcí v oblasti společensky odpovědného zadávání (Moderní obec, 12/2017)
Co přinesla letošní konference odpovědné veřejné zadávání? (Veřejné zakázky v praxi, listopad 2017)
Nová pravidla pro odpovědný přístup při zadávání schválena (Veřejné zakázky v praxi, září 2017)
Britská inspirace: Sociálně odpovědné zadávání je standard (Veřejné zakázky v praxi, září 2017)
Odpovědné zakázky zmírní negativa při výrobě textilu (Veřejné zakázky v praxi, červenec 2017)
Zelený úřad? Zadává zakázky ekologicky šetrně (Veřejné zakázky v praxi, květen 2017)
Obce mohou lidem se záznamem v trestním rejstříku pomáhat také odpovědným veřejným zadáváním (Moderní obec, 5/2017)
Komunikace s dodavateli – příležitost, nebo důvod k obavám? (Veřejné zakázky v praxi, březen/2017)
Odpovědné zadávání v kontextu nové právní úpravy (Veřejné zakázky v praxi, 1/2017)
Michaela Marksová: Chceme motivovat k odpovědnému zadávání (Veřejné zakázky v praxi, 1/2017)
Příležitosti zákona o veřejných zakázkách, o kterých se moc nemluví (Veřejné zakázky, 5/2016)
V zakázkách lze chtít i něco navíc aneb Nové příležitosti pro obce (Moderní obec, 12/2016)

Publikace

Vydali jsme metodickou publikaci ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍke stažení zde.

Metodika OVZV metodice jsou nejprve podrobně popsána právní ustanovení a rozhodovací praxe, které umožňují zohledňování aspektů odpovědného veřejného zadávání. Dále jsou rozvedena témata, která lze odpovědným zadáváním podpořit, konkrétně:

  • zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce,
  • důstojné pracovní podmínky,
  • vzdělávání, praxe a rekvalifikace,
  • sociální podniky,
  • malé a střední podniky (které mají často vliv na místní zaměstnanost),
  • etické nakupování a
  • ekologicky šetrná řešení.

Metodika byla zpracována ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, coby gestorem zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to s cílem její plné kompatibility s uvedeným zákonem.

V rámci jednotlivých témat se seznámíte i s příležitostmi pro odpovědné veřejné zadávání v zakázkách a jak je rozpoznat. V závěru metodiky potom najdete konkrétní kroky, jak si vyzkoušet pilotní odpovědnou veřejnou zakázku a postup vedoucí k zavedení odpovědného veřejného zadávání ve vaší organizaci.

 

titulka_obr

Dále jsme připravili publikaci Společenská odpovědnost a veřejné zakázky – ke stažení zde. Podtitul „Co znamená odpovědné veřejné zadávání a jak souvisí se společenskou odpovědností firem“ naznačuje, že publikace je určená především soukromým společnostem, které se účastní soutěží o veřejné zakázky nebo o roli dodavatele veřejného sektoru zatím jen uvažují. V publikaci čtenář najde, co si konkrétně lze představit pod pojmem odpovědné veřejné zadávání, co znamená pro účastníky zadávacích řízení, kde na něj mohou narazit, a také co se od nich očekává. Část publikace je věnována i právní úpravě, která jasně prokazuje, že odpovědné veřejné zadávání je nejen v souladu se všemi platnými českými i evropskými předpisy, ale je jimi i podporováno.

 

Proč zadávat veřejné zakázky sociálním podnikům? Odpovědi najdete v publikaci Podpora sociálních podniků prostřednictvím veřejných zakázek – ke stažení zde. Propojenosoc podniky na webst veřejných zakázek a sociálního podnikání je v zemích západní Evropy nezpochybnitelná. Základem je evropská právní úprava zadávání veřejných zakázek (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU, o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES). Ta vychází z toho, že významnou roli při zaměstnávání nebo jiné podpoře osob se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním hrají sociálně zaměřené podniky. Takový přístup se stále častěji objevuje i v České republice.

 

 

 

K implementaci odpovědného veřejného zadávání (OVZ) do standardních zakázkových procesů zadavatele je nezbytný systémový přístup založený na promyšlené strategii, tak aby se nejednalo o jednorázové či nahodilé kroky. Publikace IMPLEMENTACE ODPOVĚDNÉHO VEŘEJNÉHO ZADÁVÁNÍ V ORGANIZACI ke stažení zde obsahuje východiska i postup, jak zavedení OVZ v organizaci realizovat. Připravili jsme také stručnou infografikuProč a jak implementovat odpovědné veřejné zadávání?ke stažení zde (tisknout na A3 oboustranně, přeložit na A4).

 

 

 

 

Analýza: Necenová kritéria při zadávání veřejných zakázek v EU

Analýza poskytuje detailní pohled na využívání různých hodnotících kritérií ve veřejných zakázkách napříč EU, a to i v rámci konkrétních odvětví. Poukazuje tak na různé přístupy aplikované v různých zemích – zejména v otázce využívání soutěže cenou.