Články a publikace

Články

Níže najdete články, které se věnují odpovědnému zadávání veřejných zakázek a byly publikovány v odborných časopisech.

Zkušenost z mezinárodní konference: Jak (ne)výhodná je nejnižší cena? (Veřejné zakázky v praxi, listopad 2018)
Při nákupu textilu se můžeme chovat odpovědně (Veřejné zakázky v praxi, září 2018)
Nese zadavatel odpovědnost za dodavatelský řetězec? (Veřejné zakázky v praxi, červenec 2018)
ISO 20400 aneb návod, jak zadávat odpovědně + Udržitelnost by měla být jedním z cílů, ne speciální záležitostí, říká britský expert
(Veřejné zakázky v praxi, květen 2018)
Pozitiva odpovědného zadávání: Inspirace z Londýna (Veřejné zakázky v praxi, březen 2018)
Být inovativní a společensky odpovědný se vyplatí! + Odpovědné zadávání ve stavebnictví může řešit společenské výzvy (Veřejné zakázky v praxi, leden 2018)
Zkušenosti měst a obcí v oblasti společensky odpovědného zadávání (Moderní obec, 12/2017)
Co přinesla letošní konference odpovědné veřejné zadávání? (Veřejné zakázky v praxi, listopad 2017)
Nová pravidla pro odpovědný přístup při zadávání schválena (Veřejné zakázky v praxi, září 2017)
Britská inspirace: Sociálně odpovědné zadávání je standard (Veřejné zakázky v praxi, září 2017)
Odpovědné zakázky zmírní negativa při výrobě textilu (Veřejné zakázky v praxi, červenec 2017)
Zelený úřad? Zadává zakázky ekologicky šetrně (Veřejné zakázky v praxi, květen 2017)
Obce mohou lidem se záznamem v trestním rejstříku pomáhat také odpovědným veřejným zadáváním (Moderní obec, 5/2017)
Komunikace s dodavateli – příležitost, nebo důvod k obavám? (Veřejné zakázky v praxi, březen/2017)
Odpovědné zadávání v kontextu nové právní úpravy (Veřejné zakázky v praxi, 1/2017)
Michaela Marksová: Chceme motivovat k odpovědnému zadávání (Veřejné zakázky v praxi, 1/2017)
Příležitosti zákona o veřejných zakázkách, o kterých se moc nemluví (Veřejné zakázky, 5/2016)
V zakázkách lze chtít i něco navíc aneb Nové příležitosti pro obce (Moderní obec, 12/2016)

Publikace

Vydali jsme metodickou publikaci ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍke stažení zde.

Metodika OVZV metodice jsou nejprve podrobně popsána právní ustanovení a rozhodovací praxe, které umožňují zohledňování aspektů odpovědného veřejného zadávání. Dále jsou rozvedena témata, která lze odpovědným zadáváním podpořit, konkrétně:

  • zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce,
  • důstojné pracovní podmínky,
  • vzdělávání, praxe a rekvalifikace,
  • sociální podniky,
  • malé a střední podniky (které mají často vliv na místní zaměstnanost),
  • etické nakupování a
  • ekologicky šetrná řešení.

Metodika byla zpracována ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, coby gestorem zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to s cílem její plné kompatibility s uvedeným zákonem.

V rámci jednotlivých témat se seznámíte i s příležitostmi pro odpovědné veřejné zadávání v zakázkách a jak je rozpoznat. V závěru metodiky potom najdete konkrétní kroky, jak si vyzkoušet pilotní odpovědnou veřejnou zakázku a postup vedoucí k zavedení odpovědného veřejného zadávání ve vaší organizaci.

titulka_obr

Dále jsme připravili publikaci Společenská odpovědnost a veřejné zakázky – ke stažení zde. Podtitul „Co znamená odpovědné veřejné zadávání a jak souvisí se společenskou odpovědností firem“ naznačuje, že publikace je určená především soukromým společnostem, které se účastní soutěží o veřejné zakázky nebo o roli dodavatele veřejného sektoru zatím jen uvažují. V publikaci čtenář najde, co si konkrétně lze představit pod pojmem odpovědné veřejné zadávání, co znamená pro účastníky zadávacích řízení, kde na něj mohou narazit, a také co se od nich očekává. Část publikace je věnována i právní úpravě, která jasně prokazuje, že odpovědné veřejné zadávání je nejen v souladu se všemi platnými českými i evropskými předpisy, ale je jimi i podporováno.