CZ EN

Jihomoravský kraj

Logotyp_jihomoravsky_kraj_RGB

Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „KrÚ JMK“) se hlásí ke konceptu odpovědného veřejného zadávání již několik let

KrÚ JMK se hlásí ke konceptu odpovědného zadávání veřejných zakázek již od roku 2014. Od roku 2015 pak uplatňuje prvky odpovědného přístupu ve svých zakázkách a nákupech systematicky a opakovaně. Jeho záměrem je vynaložit veřejné zdroje co nejvíce smysluplně a pořízením dané služby či daného zboží získat ještě další – přidanou – hodnotu, ať již v podobě podpory sociálních podniků či firem zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením, snižování dopadů spotřeby na životní prostředí, etickými nákupy či důrazem na kvalitu apod.

Příkladem mohou být jak zakázky spojené s provozem KrÚ JMK – nákupy udržitelného a ekologického papíru a výrobků z něj (kancelářský papír, vizitky, kancelářské potřeby, reklamní tiskoviny), drogistického zboží, tak nákupy propagačních předmětů v bio kvalitě s ekologickým potiskem či ze surovin recyklovatelných nebo recyklovaných, při nichž bylo navíc využito dělení zakázek pro podporu malých a středních podniků. Výraznou zakázkou byla „Dodávka interiéru firemní mateřské školy Kounicova 16, Brno“ realizovaná ve spolupráci s příspěvkovou organizací Lužánky – středisko volného času. Nábytek byl pořízen v EŠV kvalitě a za dodržení požadavků na minimalizaci a recyklaci obalů, v nichž byl dodán. KrÚ JMK se při svých nákupech nebojí zapojit studenty a učně z příspěvkových organizací kraje, kteří si tak prakticky vyzkouší teoretické znalosti. Tímto způsobem jsou pořizovány např. květiny, květinové výzdoby, drobné dárky či občerstvení na pořádané akce.

V současné době promýšlí využití aspektů odpovědného veřejného zadávání v oblasti investiční výstavby a rekonstrukcí budov ve vlastnictví kraje.

V roce 2015 si KrÚ JMK pro své potřeby vytvořil metodickou příručku „Základní principy odpovědného nakupování“, prostřednictvím které jsou principy a pravidla pro uplatňování odpovědného veřejného zadávání uváděny do praxe. KrÚ JMK v metodické příručce identifikuje – na základě svých priorit – klíčové příležitosti pro odpovědné veřejné zadávání v rámci úřadu. Příručka je návodná a poměrně podrobná, neboť nabízí i doporučené formulace do zadávacích dokumentací tříděné dle cílů a opatření. Příručka je dostupná všem zaměstnancům JMK zařazeným do KrÚ JMK. O tom, že je příručka živým pracovním dokumentem, svědčí to, že v roce 2017 byla rozsáhle aktualizována.

Zaměstnanci odpovědní za veřejné zakázky měli možnost seznámit se s přístupy odpovědného veřejného zadávání na řadě vzdělávacích akcí, některých uspořádaných přímo pro potřeby KrÚ JMK. Další interní informační a vzdělávací workshopy se připravují.

KrÚ JMK je aktivním partnerem projektu Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání. Na konferencích, seminářích a jiných vzdělávacích akcích představitelé KrÚ JMK sdílejí své zkušenosti, předávají dobrou praxi a napomáhají tak šíření konceptu odpovědného veřejného zadávání mezi veřejnými zadavateli.

Příklady dobré praxe

Nákup reklamního předmětu – Trička (Jihomoravský kraj)

 • Zadavatel: Jihomoravský kraj
 • Název VZ: Nákup reklamního předmětu - Trička
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele – Trička (včetně barev využitých pro potisk triček) musí být vyrobena v souladu s certifikací podle mezinárodního standardu GOTS
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: 200 000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)

Dodávka interiéru firemní mateřské školy Kounicova 16, Brno (Lužánky – středisko volného času Brno)

 • Zadavatel: Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace
 • Název VZ: Dodávka interiéru firemní mateřské školy Kounicova 16, Brno
 • Širší společenské zájmy: Požadavek na ekologicky šetrné plnění
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: 950 000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)

Zhotovení stavby koncertní sál, Konzervatoř Brno II (Jihomoravský kraj)

 • Zadavatel: Jihomoravský kraj
 • Název VZ: Zhotovení stavby koncertní sál, Konzervatoř Brno II
 • Širší společenské zájmy: Zmírnění dopadů provádění stavebních prací a realizované stavby na okolí, férové podmínky v dodavatelském řetězci
 • Hodnocení: ekonomická výhodnost nabídek
 • Předpokládaná hodnota VZ: 37 000 000,- Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)