CZ EN

Ministerstvo zemědělství

Logo MZe_web

Ministerstvo zemědělství (dále jen „MZe“) jako jeden z prvních zadavatelů začalo prosazovat užívání aspektů odpovědného zadávání v praxi.

Ministr Marian Jurečka již na jaře 2014 oznámil, že MZe a jím řízené resortní organizace budou tento koncept ve veřejném zadávání užívat a dále rozvíjet. Toto předsevzetí se Mze daří plnit a spolu s resortními organizacemi vytvořilo celou řadu příkladů dobré praxe, zohledňující nejrůznější sociální a environmentální aspekty v zakázkách.

Příklady dobré praxe

Projektová činnost pro řešení klimatizace (MZe)

  • Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR
  • Název VZ: Projektová činnost pro řešení klimatizace v budově Kotlářská 53, Brno
  • Širší společenské zájmy: Zajištění odborné studijní praxe na realizaci díla min. pro jednoho studenta magisterského studijního oboru se zaměřením, které bude odpovídat předmětu plnění veřejné zakázky.
  • Předpokládaná hodnota VZ: 1 000 000 Kč bez DPH

Úklidové služby v budově Ministerstva zemědělství v Plzni (Mze)

  • Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR
  • Název VZ: Úklidové služby v budově Ministerstva zemědělství Plzeň, Nerudova 2672/35
  • Širší společenské zájmy: Používání ekologicky šetrných prostředků: „Vybraný dodavatel se podáním nabídky zavazuje, že k úklidu bude používat pouze ekologicky šetrné výrobky včetně plnění definice standardu a ekologického úklidu uvedené v příloze č. 4 zadávací dokumentace.“ Specifické požadavky na společenskou odpovědnost dodavatele:„Na plnění veřejné zakázky se bude podílet po celou dobu trvání buď alespoň jedna osoba se zdravotním postižením (dle § 67 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů) nebo alespoň jedna osoba z řad dlouhodobě nezaměstnaných osob, tj. uchazečů o zaměstnání, kteří byli bezprostředně před započetím plnění veřejné zakázky evidováni místním úřadem práce po dobu alespoň 5 měsíců, anebo byli dodavatelem najati v posledních dvanácti měsících poté, co byli alespoň 5 měsíců evidováni místním úřadem práce.“
  • Předpokládaná hodnota VZ: 1 920 000 Kč bez DPH