CZ EN

Dynamický nákupní systém

Dalším institutem zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „ZZVZ“), který lze využít při uplatňování odpovědného veřejného zadávání, je dynamický nákupní systém (dále též jen „DNS“), upravený v ZZVZ v ustanoveních § 138 – § 142. Jeho účelem je ulehčit zadavatelům zadávání veřejných zakázek v případech, kdy zadavatel pořizuje opakovaně zboží, služby či stavební práce běžného charakteru, které jsou na trhu obecně dostupné. DNS je také díky jednoduchému procesu vhodným prostředkem pro zpřístupnění veřejných zakázek malým a středním podnikům, které mají často vliv na místní zaměstnanost.

Více o dynamickém nákupním systému se dozvíte v samostatné příloze, kde naleznete informace nejen o institutu samotném a jeho výhodách či o podmínkách využití, ale také o tom, jak jej oceňují zadavatelé, kteří je již využili.

 

Praxe Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“)

MPSV v rámci elektronizace procesů přistoupilo v roce 2016 k zavedení tří DNS. Pro MPSV jako zadavatele se jedná ve všech třech případech o běžné, opakovaně a často poptávané plnění. Z pohledu aplikace odpovědného veřejného zadávání v rámci DNS pro technické a logistické zajištění standardních akcí je možné podporovat etické nakupování, neboť jedním z požadavků, které organizátoři mohou požadovat, je dodání kávy a čaje pocházejících z tzv. spravedlivého obchodu (fair trade), nebo také zapojení sociálních podniků. V rámci DNS pro standardní grafické a tiskařské služby je pak požadováno splnění ekologických požadavků, kterým musí vyhovět papír, na který se tiskne, a to že 1) proces bělení musí být prováděn ekologicky, tj. bez použití elementárního chloru (ECF), a 2) kancelářský papír musí být založen na bázi primárního vlákna pocházejícího ze zákonně nebo udržitelně obhospodařovaných zdrojů.

Pro usnadnění vstupu dodavatelů do DNS vypracovalo MPSV brožuru vysvětlující, co dodavatele v DNS čeká a jak se do něj zařadit. O informačních brožurách v zadávacích řízeních obecně si více můžete přečíst v tématu Podpora komunikace zadavatelů s dodavateli při zadávání veřejných zakázek z pohledu odpovědného veřejného zadávání.

Přes veškeré výhody, které dynamický nákupní systém nabízí, není v ČR příliš často využíván a může dodavatele, kteří s ním nemají zkušenost, odrazovat. Zadavatelé proto mohou využít ŠKOLENÍ dodavatelů. MPSV za účelem zvýšení počtu dodavatelů v DNS pro technické a logistické zajištění standardních akcí realizovalo školení pro dodavatele. Cílem bylo představit dodavatelům DNS a seznámit je s obecnými pravidly účasti v něm. Detailněji k tomuto školení v rámci tématu Podpora komunikace zadavatelů s dodavateli při zadávání veřejných zakázek z pohledu odpovědného veřejného zadávání.

Důležitá judikatura, odborná stanoviska, metodiky a další zdroje

PŘÍPADOVÁ STUDIE K DYNAMICKÝM NÁKUPNÍM SYSTÉMŮM

Kontakty

Nenašli jste, co jste hledali? Potřebujete další informace nebo si s něčím nevíte rady? Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme.