Z pohledu dodavatelů

V rámci veřejných zakázek utratí veřejná správa a místní samospráva každý rok několik set miliard korun. Při dobře promyšleném veřejném zadávání můžou tyto organizace zcela legálně zohledňovat své sociální a environmentální priority. Tyto priority jsou nejčastěji stanoveny ve strategických dokumentech, jako jsou např. koaliční smlouva současné vlády ČR, strategie rozvoje krajů a měst nebo ve Strategickém rámci udržitelného rozvoje ČR. Konkrétní příklady priorit, které se dají řešit i prostřednictvím veřejných zakázek, můžete najít tady.

Všechny soukromé společnosti – dodavatelé, které soutěží o veřejné zakázky, by měly být připravené, že se s těmito sociálními a environmentálními požadavky zadavatelů budou setkávat. Firmy, které umí nabídnout jejich splnění, budou mít konkurenční výhodu. Nákupy veřejného sektoru se tak stávají důležitým tržním segmentem pro společensky odpovědné firmy.

V zemích EU se sociální a environmentální požadavky objevují převážně ve specifikaci předmětu veřejné zakázky. Podívejte se na předměty plnění, ve kterých se tyto požadavky objevují nejčastěji. V českém veřejném sektoru již existuje několik konkrétních příkladů, kdy se ve veřejné zakázce objevily i sociální či environmentální požadavky. Lze očekávat, že se tento chytrý způsob zadávání zakázek brzy masivněji rozšíří.

Inspirací pro cateringové a eventové společnosti může být třeba zakázka Ministerstva školství, ve které zadavatel požadoval, aby dodavatel cateringu poskytl na konferenci fairtrade kávu a občerstvení z velké části v bio kvalitě (více zde).

V oboru facility managementu se lze inspirovat veřejnou zakázkou Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). MPSV očekávalo od zakázky snížení nákladů na úklid, ale zároveň požadovalo, aby úklid budovy byl prováděn ekologicky, včetně dodávek ekologicky šetrných čisticích prostředků a navíc, aby nejméně dvě osoby, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, byly z řad dlouhodobě nezaměstnaných. Dalším příkladem dobré praxe je veřejná zakázka Poskytování ostrahy a úklidových služeb v budově KS ČSÚ v Brně (ČSÚ).

Přečtěte si případové studie z pohledu dodavatelů, kteří mají již zkušenost s dodáváním odpovědně zadané veřejné zakázky:

V zákoně o zadávání veřejných zakázek je nově zakotveno, že zadavatelé k připravovaným zakázkám mohou uspořádat předběžnou tržní konzultaci. Během této akce mohou soukromé firmy – potenciální zájemci o veřejnou zakázku – informovat zadavatele, co v daném oboru umí nabídnout. Na základě informací takto získaných od tržních subjektů, může zadavatel adekvátně nastavit zadávací podmínky k připravované zakázce. Více se o předběžných tržních konzultacích a o tom, jak je oceňují zadavatelé, kteří je využili, můžete dozvědět zdeDalší informace naleznete také v sekci Podpora malých středních podniků a dodavatelské vztahy.